joi, 20 mai 2021

In Memoriam Aurel M. Buricea (1943-2021)

 


 

 

Uniunea Scriitorilor din România anunță cu profundă tristețe încetarea din viață, la  a poetului Aurel M. Buricea, membru al Filialei București-Poezie a Uniunii Scriitorilor. 

Aurel M. Buricea s-a născut în anul 1943, în comuna Ulmu, judeţul Brăila. A absolvit Facultatea de Matematică a Universității București. A predat matematica în satul natal. A publicat 17 volume de versuri, cu precădere sonete, şi de eseuri. Aurel M. Buricea este prezent în numeroase dicţionare ale literaturii române și antologii lirice. În decursul unei îndelungate cariere literare, Aurel M. Buricea a primit premii și distincții precum Premiul de debut al Editurii Dacia, în anul 1979, după ce publicase în Caietul debutanților al Editurii Albatros în 1997, pentru volumul Sarea neagră a nopţilor, Premiul Panait Istrati, Premiul Editurii Timpul, Diploma de Excelenţă pentru întreaga activitate literară acordată de Direcţia Judeţeană de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Brăila, Premiul Internaţional de Poezie Antares. Dintre volumele sale: Clopote de magneziu, 1988, Elegii nocturne 1990,  Poeme de dragoste, 1997, Haiku, 2002, Scara din Ulm, 2004,  Vocaţia prieteniei - amintiri cu Fănuş Neagu,  2007, Cântecul reginei – sonete,  2012.

Prin dispariția poetului Aurel M. Buricea, poezia românească suferă o dureroasă pierdere. Dumnezeu să-l odihnească.   

Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din 13 mai 2021

 Joi, 13 mai 2021, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România.

     La şedinţă au participat următorii membri ai Comitetului Director: Nicolae Manolescu – președintele U.S.R., Varujan Vosganian – prim-vicepreședintele U.S.R., Horia Gârbea – președintele Filialei București-Poezie, Aurel Maria Baros – președintele Filialei București-Proză, Peter Sragher – președintele Filialei București-Traduceri Literare, Cassian Maria Spiridon – președintele Filialei Iași, Răzvan Voncu – din partea Filialei Cluj, Mircea Mihăieș – din partea Filialei Timișoara.

     Invitați: Gabriel Chifu – consilier, Daniel Cristea-Enache – director de comunicare, Stela Pahonțu – director economic, Dragoș Ursache – director administrativ, Roxana Chioseolu – referent.

     Pe ordinea de zi au figurat: stabilirea Premiilor Opera Omnia din cadrul Festivalului Internațional de Literatură „Tudor Arghezi”, ediția XLI, Tg. Jiu; propuneri pentru Premiul „G. Ibrăileanu”, ediția a IV-a, Roman; analizarea situației revistei „Steaua” și propuneri privind funcționarea revistei, prin reorganizarea redacției; prezentarea situației financiare a Uniunii Scriitorilor, în contextul pandemiei; hotărâri privind funcționarea Comisiei de Validare; diverse.

     Lista cu semnăturile celor prezenți se anexează la procesul-verbal și face parte din acesta. Toate anexele fac parte din procesul-verbal.

*
Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România a stabilit, în conformitate cu regulamentul Festivalului Internațional de Literatură „Tudor Arghezi”, ediția XLI, Tg. Jiu ca Premiile naționale Tudor Arghezi la aceată ediție să fie decernate scriitorilor: Irina Petraș (critică) și Horia Gârbea (poezie).

miercuri, 7 aprilie 2021

Solicitare privind datele de contact. În special email

Filiala București-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România informează că, în urma ședinței Consiliului US din 30 martie 2021, acest organism a decis suspendarea membrilor care nu au achitat cotizația pe anul 2019 (sau/și ani anteriori), în conformitate cu statutul.

Situația este prezentată mai jos.

Se constată că mulți membri, chiar dintre cei care au calitatea de membri activi și achită cotizația, nu și-au indicat/actualizat adresa email, modul cel mai simplu de a fi în contact cu filiala.

Filiala București-Poezie face apel la TOȚI membri săi să indice la filială datele de contact (adresă, telefon) ȘI MAI ALES EMAIL. 

Vă rugăm comunicați emailul dvs (și celelalte date) pentru a fi în legătură cu Uniunea din care facem parte.

Telefon Filială: 021 311 25 23 (program Luni-joi: 10-14)

Email, președintele filialei: horiagarbea@gmail.com

*

Filiala București Poezie

Situația membrilor la 7 aprilie 2021

 

Total membri:                                                            257

Membri cu cotizația plătită cel puțin 2019:               203

Membri suspendați - încă nu au plătit cotizația 2019:  54

Membri cu adrese email valabile:                              122

Membri teoretic activi, dar fără email:                        81

vineri, 26 martie 2021

Comunicat al Uniunii Scriitorilor. Cu privire la regimul juridic și utilitatea publică a US, confirmată de instanță

 

 

            Uniunea Scriitorilor din România aduce la cunoștința membrilor și a publicului motivarea deciziei din apel pronunțate de Tribunalul București în dosarul nr. 20396/299/2018.

Reamintim că, în temeiul pronunțării, așa cum apărea pe portalul instanțelor de judecată și fără existența motivării, a fost lansată o puternică campanie de mediatizare ce a avut drept scop și finalitate crearea unor confuzii în rândul destinatarilor cu privire la regimul juridic/caracterul de utilitate publică/existența U.S.R.

Cu titlu de exemplu, în cuprinsul unui articol publicat on-line pe pagina de internet www.agentiadecarte.ro ulterior pronunțării soluției, se afirma că Uniunea Scriitorilor din România nu s-ar afla în legalitate, că nu ar avea statut de utilitate publică, invocându-se considerente din cuprinsul încheierii din 28.11.2019 pronunțate de prima instanță în dosarul nr. 20396/299/2018.

La acel moment, am precizat că acea campanie de mediatizare împotriva U.S.R., bazată doar pe soluția de respingere a apelului, fără cunoașterea considerentelor hotărârii și raționamentului instanței, trebuie privită cu mari rezerve.

În acest context, precizăm că prin decizia nr. 2777A/12.11.2020 pronunțată în apel în dosarul nr. 20396/299/2018 s-a reținut, printre altele:

Vor fi astfel înlăturate considerentele încheierii din 28.11.2019 referitoare la analiza statutului de utilitate publică al Uniunii Scriitorilor, referitoare la analiza conținutului Decretului nr. 267/1949 și a abrogării sale, la efectele Decretului lege nr. 27/1990 care în mod evident nu făceau obiectul cauzei”.

Astfel, în prezent, față de înlăturarea considerentelor primei instanțe referitoare la regimul juridic/caracterul de utilitate publică al U.S.R., se confirmă susținerile noastre referitoare la existența dezinformărilor și a caracterului neîntemeiat al atacurilor lansate împotriva U.S.R. bazate pe aceste considerente.

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Președinte: Nicolae Manolescu

luni, 1 martie 2021

Mic îndrumar privind ființarea Uniunii Scriitorilor

Varujan Vosganian  

Mic îndrumar privind ființarea USR

Breasla scriitorilor români este, din când în când, scena unor evenimente neplăcute, impregnate de obsesii de-a dreptul ritualice și la intervale ce țin de gândirea intermitentă, dar și de ura continuă a protagoniștilor. E vorba de un pâlc de autori care își caută, zadarnic, rezolvarea crizelor de inspirație, jubilând terapeutic la gândul că Uniunea Scriitorilor din România (USR) nu mai există. Și, ca să vezi, nu de ieri, de azi, nu mai există, ci de mai bine de ... treizeci de ani! După opinia acestor scriitori, una dintre marile izbânzi ale revoluției din 1989 a fost desființarea USR. E drept, o izbândă din cale-afară de subtilă, de vreme ce până acum nimeni nu și-a dat seama de asta. Culmea, nici măcar autorii cu pricina, care, la rândul lor, s-au numărat printre conducătorii, laureații sau beneficiarii Uniunii (cică) demult desființate.

Ritualul de care vorbeam se desfășoară nesmintit. Respectivii scriitori pe care, pentru a-i număra, degetele de la cele două mâini ne prisosesc, lecturează într-o variantă dislexică și interpretează ca atare deciziile unor instanțe de judecată, proclamând desființarea USR. Motivul: funcționarea ei ilegală. Toba mare în care acești vestitori bat știrea este internetul. Cum în cyberspațiu lumea întreagă a devenit un Epidaur în care, oriunde ai șopti, se aude oriunde, informația se răspândește cu iuțeală. Sau, cum spunea Umberto Eco, „rețelele de socializare au oferit dreptul la opinie celor care până acum își exprimau părerea doar în baruri, în fața unui pahar de vin”. (A nu se crede, în cazul în speță, că rețelele de socializare au înlocuit paharul de vin, ci doar i s-au adăugat, cu asupra de măsură.)

Cum memoria colectivă este invers proporțională cu mărimea colectivității, de fiecare dată membrii Uniunii Scriitorilor se neliniștesc, se întreabă și ne întreabă, iar și iar, ce se întâmplă. Cum v-ați dat, cu siguranță, seama, nu se întâmplă nimic, trâmbițele Ierihonului nu dărâmă zidurile cetății și USR continuă să funcționeze.

Nu trebuie, totuși, să ignorăm unele consecințe negative ale acestei osârdii nesăbuite de a calomnia și de a răspândi întruna știri false despre legalitatea Uniunii Scriitorilor. Irosim timp, nervi și bani în strădania de a explica membrilor noștri și opiniei publice cum stau lucrurile, de a contracara zeci, dacă nu chiar sute, de acțiuni în Justiție, de a preîntâmpina ezitări din partea autorităților cu care interacționăm, derutate, de bună seamă, de o atare zvonistică. De aceea, îmi permit să vă prezint în cele ce urmează un scurt rezumat al speței, util ori de câte ori pâlcul agresiv se va mai apropia prin deșertul tătarilor. Așadar:

Ce anume atestă legalitatea Uniunii Scriitorilor din România?

Uniunea Scriitorilor din România este succesoarea de drept a Societății Scriitorilor Români (SSR), înființată în anul 1908. Cei care spun că uniunile de creatori sunt invenții staliniste ar trebui să știe că, în perioada interbelică, cei mai prestigioși președinți ai acestor uniuni au fost, pentru compozitori și scriitori, „staliniștii” George Enescu și Liviu Rebreanu. Să mai amintim că SSR a primit statut juridic de prim rang, ea fiind recunoscută ca persoană morală (ce frumos sună asta!) în anul 1912, de către Senat și Adunarea Deputaților.

USR a devenit succesoarea SSR tot printr-o normă specială, și anume prin Decretul nr. 267 / 24 iunie 1949 al Prezidiului Marii Adunări Naționale, care i-a acordat și statutul de utilitate publică. Ulterior, Decretul-Lege al C.P.U.N. nr. 27/1990 a înlăturat subordonarea față de Ministerul Culturii, specifică organizării centralizate de tip comunist, și a conferit organizațiilor de creatori, inclusiv Uniunii Scriitorilor, autonomie structurală, funcțională și economică. USR și-a păstrat utilitatea publică.

De ce USR nu se supune prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații?

Unul din reproșurile care ni se aduc este faptul că nu ne-am reînscris potrivit OG 26/2000 și nu ne supunem cerințelor ei. În realitate, USR este exceptată, chiar prin prevederile OG 26/2000.

Potrivit art. 85 din respectiva ordonanță, „Persoanele juridice de utilitate publică – asociații, fundații sau alte organizații de acest fel – înființate prin legi, ordonanțe, decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public, nu intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înființării și funcționării lor”.

În consecință, Uniunea Scriitorilor din România este o organizație de scriitori, persoană juridică română înființată și recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică, rămânând supusă reglementărilor speciale care stau la baza înființării și funcționării sale și care preced OG 26/2000.

Iată cum puterea legislativă, cea executivă și cea judecătorească au confirmat, prin diverse acte normative sau cu putere de lucru judecat, legalitatea USR.

O normă cu caracter individual, cum este Decretul 267/1949, care vizează doar USR, nu poate fi abrogată decât printr-o prevedere ulterioară expresă. Nicio lege adoptată în România din 1949 până în prezent nu a abrogat în mod expres Decretul de înființare a USR. În consecință, actul de înființare rămâne perfect valabil. Mai mult de-atât, începând cu anul 1990, Parlamentul României a adoptat o serie de legi care menționează în mod expres USR sau Alianța Națională a Uniunilor de Creatori (ANUC), din care USR face parte, ca beneficiare ale unor drepturi.

În mai multe rânduri, Guvernul României, prin Hotărâri de Guvern ori prin acte emise de Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor sau Ministerul Culturii, a confirmat legalitatea USR, ca organizație de creatori cu utilitate publică.

În ceea ce privește diversele contestări în Justiție, există zeci de decizii judecătorești definitive în favoarea USR. Nu există nicio hotărâre în procedură contencioasă, deci care să se bucure de autoritate de lucru judecat, a vreunei instanțe care să pună la îndoială temeinicia legalității USR. În plus, legalitatea USR a fost argumentul pentru care Ministerul Public a respins toate plângerile penale îndreptate împotriva noastră.

Ca să nu mai amintesc că centenarul USR (deloc desființat) a fost onorat, în anul 2008, prin distincții oferite de Cancelaria Ordinelor din subordinea Președintelui României. Iar la sărbătoarea cu pricina au participat Președintele României și Premierul.

Să nu uităm: legalitatea USR și statutul său de utilitate publică au permis obținerea unor drepturi importante pentru scriitorii din România.

După cum urmează: instituirea timbrului literar, acordarea unor drepturi de asigurări sociale, instituirea indemnizațiilor de merit, finanțarea revistelor literare, alocarea, prin concesiune, a unor active imobiliare etc. La acestea se adaugă finanțarea, prin intermediul administrației centrale și locale, a numeroase evenimente culturale în întreaga țară.

Ce s-ar fi întâmplat dacă știrile privind desființarea USR ar fi fost adevărate și, vorba lui Creangă, bucuria detractorilor n-ar fi fost proastă?

Să nu ne jucăm cu vorbele. Ipoteza desființării USR ar conduce la anularea tuturor drepturilor pe care le-am amintit mai sus. În situația în care insultele, defăimările, clevetirile și denaturările îndreptate împotriva Uniunii Scriitorilor și-ar fi atins ținta, breasla noastră nu ar mai fi avut nicio modalitate să-și continue activitatea la standardele de până acum. Iluzia pe care și-o fac cei ce ne agresează că se vor buluci să se așeze în locul actualei conduceri e deșartă. Ideea că USR nu există dacă o conduc unii și există dacă o conduc alții (adică ei) e doar o nălucire. Dacă USR n-ar exista pentru unii, n-ar mai exista nici pentru ceilalți. Și degeaba s-ar căzni să-și facă o altă Uniune, aceea ar fi o asociație ca oricare alta, fără acces la drepturile de care am vorbit. Beneficiul tuturor acestor drepturi ar dispărea. Pentru a căpăta utilitate publică, potrivit legii, o asociație trebuie să fie reprezentativă, să aibă un patrimoniu, să aibă o activitate meritorie cel puțin trei ani. Ca să nu mai vorbim că statutul de utilitate publică se obține printr-o Hotărâre de Guvern și nu scriind năzbâtii pe Facebook.

Cred că vă e limpede: agresiunile acestea desfășurate prin intermediul unor interminabile procese, prin tentativa de a capta bunăvoința (ca să nu-i spunem rea-voința) unor oameni politici sau chiar partide de a ne hărțui cu tot felul de intervenții potrivnice ori prin campanii publice de defăimare nu sunt îndreptate doar împotriva conducerii USR, ci împotriva tuturor membrilor USR. Consider că, dincolo de reușitele noastre, dintre care unele dureros de costisitoare financiar, de a le zădărnici inițiativele netrebnice, o modalitate de a-i descuraja este și atitudinea fermă, solidară a breslei în a le dezavua acțiunile.

Căci gestul acestor scriitori de a jubila la gândul că drepturile dobândite prin lege de confrații lor n-ar mai exista este de o josnicie care în istoria literaturii române, cu toate disputele ei pătimașe, nu are egal.

 

Varujan Vosganian,

Prim-vicepreședintele USR

 

vineri, 26 februarie 2021

In Memoriam Adela Popescu și Nicolae Sinești

Filiala București poezie anunță cu tristețe trecerea în eternitate a poeților Adela Popescu și Nicolae Dumitrescu-Sinești. Adela Popescu (1936-2021), absolventă de filologie a fost poetă și traducătoare, autoare de haiku. A publicat 7 volume de versuri, a fost primul poet român căruia i s-a publicat un volum în Japonia. Nicolae Dumintrescu-Sinești (1937-2021) a fost un poet autodidact, autor a numeroase volume de poezie. Dumnezeu să-i odihnească în pace.

luni, 18 ianuarie 2021

In memoriam Ruxandra Garofeanu

Filiala București-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România anunță cu adîncă tristețe dispariția distinsului om de cultură care a fost Ruxandra Garofeanu. Ruxandra Garofeanu (1944-2021) a fost critic de artă, realizatoare de emisiuni de televiziune la TVR pe aceeași temă, membru în Consiliul de Administraţie al TVR. A fost consilier cultural al primarului Neculai Onțanu la sectorul 2 al Bucureștiului, în perioada 2004-2016, calitate în care a înființat Galeria „Dialog” în sediul Primăriei sectorului 2, unde a realizat expoziții de mare interes. A fost curator de expoziții și director al galeriei de artă Artmark. După încheierea studiilor la Institutul „Nicolae Grigorescu', secţia Istoria şi Teoria Artei, licenţiată în artă modernă şi contemporană românească, Ruxandra Garofeanu a realizat, în perioada 1966-2004, emisiuni la Radio România şi la Televiziunea Română. A fost studenta esteticianului Eugen Schileru. A lucrat, începând cu anul 1966, ca redactor cultural la radio, începându-și activitatea în televiziune din 1972. A sprijinit constant literatura română contemporană fiind apreciată de scriitori în lumea cărora a avut numeroși prieteni. Prin dispariția Ruxandrei Garofeanu, cultura noastră suferă o ireparabilă pierdere.