vineri, 14 aprilie 2023

Nicolae Manolescu - ales Președinte al Uniunii Scriitorilor. Conducerea US

 

Academicianul Nicolae Manolescu a fost ales Președinte al Uniunii Scriitorilor. 

Au votat, la dunările generale din cele 20 de filiale,  1029 de scriitori dintre care 944 (91,7%) pentru Nicolae Manolescu.

Conducerea Uniunii Scriitorilor rezultată din alegeri se află pe situl Uniunii. Link mai jos

Conducerea US

sâmbătă, 18 martie 2023

Adunarea Generală a Filialei București-Poezie - 18 martie 2023. Rezultatele alegerilor

În cadrul Adunării Generale a Filialei au fost aleși colegii de mai jos. 
Toți candidații aleși își vor exercita mandatul, iar restul candidaților rămîn ca supleanți, conform statutului, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi. 

Mulțumiri colegilor de la Uniunea Scriitorilor care au asigurat condiții bune de desfășurare a adunării și sînt mereu alături de noi în organizarea evenimentelor filialei.

Rezultate:

Preşedintele Filialei Bucureşti-Poezie a US: Horia Gârbea

Membru în Consiliul US: Liviu Capșa

și supleanți, în ordine, Bogdan Ghiu, Bogdan George Stoian, Grete Tartler

Membri în Comitetul Filialei:

Evelyne Croitoru
Constantin Marafet
Gabriel Burlacu
Bogdan Ghiu

și supleanți, în ordine, Vasile Poenaru, Dumitru Ion Dincă, Bogdan George Stoian.

luni, 13 martie 2023

Raportul Președintelui Filialei București Poezie a Uniunii Scriitorilor din România - mandatul 2018-2023

 

Subsemnatul Horia Gârbea am avut funcția de președinte ales al FBP a USR începînd cu luna aprilie 2018. În această calitate am realizat următoarele:

 

În domeniul instituțional

 

Am asigurat o legătură fluidă cu organismele USR și conducerea acesteia.

Am reprezentat filiala neîntrerupt în Consiliul USR și Comitetul USR avînd diferite inițiative și luări de poziție în folosul filialei și membrilor săi.

Am asigurat permanent popularizarea acțiunilor majore al USR și am participat la cele mai multe dintre ele.

Am asigurat cu promptitudine informarea către USR și am înaintat propunerile și nominalizările solicitate de USR pentru laureații unor premii, participări la festivaluri și colocvii.

         Am colaborat cu alte instituții și organizații pentru realizarea unor acțiuni culturale și îndeplinirea unor obiective, făcînd parte din organisme comune, am înaintat propuneri și am participat la acțiuni în favoarea membrilor filialei dar și a membrilor USR. Între aceste instituții se numără: Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român, Primăria Generală a Municipiului București, Muzeul Național al Literaturii Române, Societatea Română de SF și Fantasy, mai multe teatre bucureștene, mai multe Centre Județene pentru Conservarea și Promovarea Culturii, organizații și asociații non-guvernamentale.

         Am colaborat cu mai multe filiale USR din București și din țară cu care am realizat și acțiuni comune.        

         Am colaborat foarte eficient cu administrația Uniunii Scriitorilor cu care am avut relații de permanentă informare și sprijin reciproc, de colaborare constructivă și continuă.

 

În domeniul financiar și al evidenței contabile

        

         Am ținut o evidență financiară strictă în colaborare cu serviciile financiare ale USR.

Am realizat economii și am desfășurat acțiuni cu fonduri atrase, protejînd fondurile adunate din cotizații. M-am preocupat de o bună colectare a cotizației.

         Am contribuit la asigurarea logisticii necesare activității filialelor București, constrînse de împrejurări, să funcționeze toate în același sediu.

         Am asigurat finanțarea unor acțiuni culturale, deplasări etc. avînd ca obiectiv păstrarea cheltuielilor la un nivel rezonabil.

         Am respectat regulile impuse de disciplina financiară a USR și legile în vigoare.

 

În domeniul literar și editorial, de promovare a imaginii USR, a filialei și a membrilor lor

 

Am organizat decernarea premiilor Filialei în anii toți anii, inclusiv în perioada de pandemie, pentru volume apărute în 2017 - 2021 în colaborare și cu finanțare din partea Primăriei Generale a Capitalei prin MNLR, pînă în 2020.    Am organizat decernarea premiilor Filialei pe anii 2020 și în 2021, atrăgînd fonduri.

         Am făcut în fiecare an propuneri pentru alte premii, inclusiv pentru Premiie Academiei Române.

         Am organizat lansări, prezentări și lecturi publice ale membrilor filialei cu volumele lor proprii și cu antologia filialei. Am avut în vedere ca evenimentele să fie mediatizate și să asigur afișele și fotografiile necesare pentru achitarea onorariilor cuvenite membrilor prezenți. Cu excepția mea, desigur.

         Am participat la zeci de lansări, prezentări și lecturi publice ale membrilor filialei dar și ale unor scriitori care au primit ulterior validarea ca membri, a unor debutanți pe care i-am încurajat și care am cetitudinea că vor fi membri în viitorul apropiat.

         Am scris note, cronici, recenzii despre numeroase volume ale membrilor filialei și ale unor scriitori care au primit ulterior validarea ca membri și prin îndeplinirea condițiilor impuse de regulamentul de primiri în USR. La acest capitol, am constatat cu regret că mulți membri ai filialei scriu prea puțin ori deloc despre confrații lor. Am stimulat realizarea de cronici la noile volume, cu destul succes.

         Am scris despre foarte multe volume ale membrilor filialei. Am adunat cronicile de pînă în 2020 într-un volum. Intenționez să adun cronicile ulterioare într-un alt volum.

         Am colaborat activ cu edituri care promovează literatura contemporană și în special poezia, scriind numeroase prefețe și texte de întîmpinare pe coperțile volumelor unor colegi de filială. Estimez numărul lor la peste 100 în ultimii 5 ani.

         În calitate de redactor la revista Luceafărul de dimineață ca și de colaborator al altor reviste și edituri, am promovat textele membrilor filialei.

         Am participat la numeroase lansări și prezentări de carte ale membrilor filialei nu doar în București, ci și în provincie (Cluj, Cîmpina, Ploiești, Buzău, Alexandria, Rîmnicu-Sărat etc.). Am sprijinit adesea publicarea unor grupaje și am făcut prezentări unor volume de poeți, membri ai filialei și chiar ai altor filiale ale USR, din afara țării atît în țară cît și în alte țări cu prilejul unor tîrguri, festivaluri etc.

         Am colaborat cu alte filiale USR și alte instituții, implicîdu-mă în organizarea unor evenimente. Astfel am sprijinit organizarea colocviilor anuale ale Filialei București - Critică literară, înterupte în pandemie. Am participat efectiv, cu egida filialei, logistică și atragere de fonduri, an de an, la Colocviul de literatură SF și Fantasy și decernarea premiilor Ion Hobana, împreună cu SRSFF, pînă în anul 2020, cînd SRSFF a decernat premii fără consultarea noastră. Pentru toate acestea am obținut constant sprijin financiar și logistic de la Ministerul Culturii, ICR, instituții municipale.

         Cu un impact puternic și în condiții bune, am realizat în antologia Filialei București poezie, cu finanțare și din exterior. Primul volum a apărut în 2017. În actualul mandat, au apărut antologii în anii 2019, 2020, 2022 și 2023 am efectuat lansări și lecturi publice în contextul prezentării antologiilor, acțiune care va continua.

         Un aspect pozitiv al actualului mandat a fost formarea și participarea echipei Filialei noastre la Turnirurile de poezie „Cununa de lauri” la patru ediții în cei cinci ani (în anul 2020 nu s-a organizat ediția din cauza pandemiei). La toate cele patru ediții echipa Filialei, în componențe variabile, a cîștigat Turnirul pe echipe. În plus toate cele patru ediții au fost cîștigat la individual de unul sau cîte doi membri ai filialei, în total 7 trofee individuale „Cununa de lauri” la care s-au adăugat un premiu al publicului și unul special al juriului. Ca urmare și în acest an echipa Filialei, cu o nouă alcătuire, va participa la prestigioasa competiție organizată de Uniunea Scriitorilor.

 

În domeniul evidenței și primirii membrilor

 

         Am asigurat evidența membrilor și am căutat să existe situații clare privind membrii filialei. Acest domeniu s-a dovedit unul dificil, membrii filialei necomnunicîndu-și întotdeauna adresele și datele de contact, mulți neavînd vizibilitate pe internet, fiind adesea greu sau imposibil de găsit. Mulți dintre membrii filialei noastre locuiesc în străinătate, ceea ce face contactul cu ei mai dificil, în ciuda existenței mijloacelor de comunicare prin internet.

         Am actualizat permanent pagina internet pentru evidență și comunicare cu membrii filialei și alți scriitori, am prezentat permanent nu numai pe pagina filialei, ci și pe Facebook acțiunile filialei. Am constatat că mijlocul acesta e mai accesibil și mai frecventat de membri și–am utilizat permanent, ca și emailul direct, cu condiția de a avea adrese valabile.

         Am primit noi membri cu consultarea comitetului secției și cu maximă exigență. Comparativ cu alte filiale, mult mai puțin numeroase, Filiala București-Poezie a înaintat comisiei de validare propuneri puține și bine cîntărite, nedepășind 6-7 pe an și care, în urma dezbaterilor din comisie, au fost acceptate în proporție mare.  

        

         În prezent filiala are 257 membri dintre care:

 

190 cu cotizația la zi

50 cu cotizația de plătit din urmă pe 2-4 ani

49 nu au plătit niciodată în ultimii 5 ani

 

         Acesta este raportul pe care îl susțin și îl prezint spre aprobare Adunării Generale a Filialei București-Poezie a USR.

 

                                                                           Horia Gârbea

 

joi, 1 septembrie 2022

Echipa Filialei București Poezie a US - Cununa de Lauri de la Muntele Athos

La Turnirul poetic Cununa de Lauri de la Athos, organizator: Uniunea Scriitorilor din România, echipa Filialei noastre a obținut al patrulea trofeu din ultimele patru ediții!

Premiul Cununa de Lauri, echipe - Filiala Bucuresti Poezie (Flavia Adam, Daniel Bănulescu, Liviu Capșa, Ion Cocora, Horia Gârbea, Cosmin Andrei Tudor).

Premiul Cununa de Lauri - individual: ex aequo Daniel Bănulescu și Horia Gârbea.

Premiul special al juriului, ex aequo: Adi Cristi și Cosmin Andrei Tudor.

Felicitări și mulțumiri organizatorilor și comonenților echipei!miercuri, 1 iunie 2022

Premiile Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2021

 

           

Premiile Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2021

 

Juriul pentru decernarea Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2021, alcătuit din: Dan Cristea (preşedinte), Gabriel Coșoveanu, Andrea H. Hedeș, Ioan Holban, Angelo Mitchievici, Vasile Spiridon și Răzvan Voncu (membri), a stabilit luni, 30 mai 2022, laureații Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pentru apariții editoriale din anul 2021:

Cartea de poezie

Horia Bădescu – Dinaintea ta merge tăcerea, Ed. Școala Ardeleană

Cartea de proză

Kocsis Francisko – Atelierul de pipe și tutun, Ed. Cartea Românească

Cartea de critică, eseu şi istorie literară

Vasile Popovici – Punctul sensibil – De la Eminescu la Mircea Cărtărescu, Ed. Cartier

Cartea de teatru

Dinu Grigorescu – Teatru românesc contemporan, Ed. Academiei Române

Cartea de debut (ex aequo)

Bogdan Alecu – Cetatea, Ed. Niculescu și Ana Herța – De nerostit, Ed. Limes

Cartea pentru copii şi tineret (ex aequo)

Corina Anton – Divina Comedie povestită pentru copii, Ed. Humanitas  și Ștefan Mitroi – Poveștile cerului, poveștile pământului, Ed. RAO

Cartea de traduceri din literatura universală (ex aequo) Jana Balacciu Matei – Confiteor – de Jaumé Cabré (traducere din limba catalană), Ed. Pandora și Marina Vazaca – Memorii de dincolo de mormînt, vol. I-II – de Chateaubriand (traducere din limba franceză), Ed. Vremea

Premiul Special Ovidiu Pecican – Românii și Europa mediană/ Contribuții la tipologia culturală a Europei, Ed. Polirom și Andrei Oișteanu – Moravuri și năravuri. Eseuri de istorie a mentalităților, Ed. Polirom

PREMIUL NAȚIONAL, acordat de către Juriu, fără nominalizări: Mircea Mihăieș

Comisia pentru Minorităţi, compusă din: Markó Béla (președinte), Octavia Nedelcu, Karácsonyi Zsolt, Ivan Kovaci, Dagmar Maria Anoca (membri), a stabilit Premiile Uniunii Scriitorilor din România pentru literatură în limba maternă și literatura în limbile minorităților naționale:

Literatura în limba maternă Scriitori / Cărţi în limba maghiară:

Kiraly Ștefan (pseudonim: Káli István): Klastrom utca kettő Titlul în limba română: Strada Claustrului doi (proză) Editura Prae Kiadó – Budapesta, Mentor Könyvek, Târgu-Mureș, 2021

Literatura în limbile minorităților naționale Scriitori / Cărţi în limba sârbă:

Slavomir Gvozdenovici: Гроница Севера Titlul în limba română: Febra Nordului (poezie) Editura Agora, Novi Sad, 2019

Debut / Literatura în limbile minorităților naționale Scriitori / Cărţi în limba maghiară: • György Alida: Hármasszabály Titlul în limba română: Regula de trei (nuvele) Editura Fiatal Írók Szövetsége, Budapesta, 2021

În cadrul Galei s-au mai acordat Premiile ARIEL (Asociația Revistelor, Imprimeriilor și Editurilor Literare) - pentru cea mai bună revistă literară: DISCOBOLUL (Cornel Nistea); - pentru cea mai bună carte (ex aequo): 1. Aproape totul despre Virgil Ierunca, Ed. Cartea Românească, acordat doamnei Alexandra Florina Mănescu; 2. De mâine suntem pământ fierbinte, Ed. Paralela 45, acordat domnului Andrei Novac. În cadrul Galei Premiilor U.S.R. a fost acordată Diploma de Excelență domnului Ion Cepoi, pentru contribuția prețioasă și consecventă la promovarea literaturii române contemporane.

 

vineri, 29 aprilie 2022

Antologia „Orașul. Amintire și uitare” - a patra antologie a Filialei

A apărut și a fost lansată cu succes, la data de 12 aprilie 2022, antologia „Orașul. Amintire și uitare”, a Filialei Bucureești-Poezie a Uniunii Scriitorilor. Volumul a apărut cu sprijinul Asociației MasterPeace Ro și al Editurii Neuma.  La link mai jos, poze de la eveniment. 


https://www.facebook.com/horia.garbea/posts/4886931798009057

marți, 5 aprilie 2022

Rezidențe pentru scriitori și traducători

 Invităm autorii și traducătorii să se înscrie la programul de rezidență Traduki. Candidații eligibili sunt scriitori, traducători și profesioniști din domeniul culturii scrise din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Serbia și Slovenia. Termenul limită pentru depunerea cererilor este 17 aprilie 2022.

Pentru a doua jumătate a anului 2022, sunt disponibile rezidențe în 10 orașe din Europa de Sud-Est, pentru o durată de 2 - 6 săptămâni. Bursele acoperă costurile de călătorie, cazarea într-un apartament complet mobilat pentru scriitori, precum și diurna de 250 de euro pe săptămână.

Înscrierile se pot face pentru rezidențe de traducere, de scriere, de cooperare interdisciplinară, călătorii de cercetare, rezidențe virtuale etc.

Mai multe detalii și formularul de înscriere sunt disponibile aici: https://applications.traduki.eu/forms/residency/