marți, 24 aprilie 2018

Alegeri la Filiala București-Poezie. 23 aprilie 2018

Luni 23 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generală a Filialei București-Poezie.

Au fost prezenți 80 dintre membrii filialei dintre cei 198 cu drept de vot.
Voturi introduse în urnă - 79

Membrii prezenți au ales dintre candidații la funcțiile de conducere ale filialei și au votat candidatul favorit la funcția de Președinte al Uniunii Scriitorilor din România.

La alegerile pentru funcțiile de conducere ale filialei au fost aleși:

Președintele filialei - Horia Gârbea (54 voturi)

Membru în Consiliul USR (altul decît președintele filialei): Daniel Bănulescu (22 voturi)

Membri în Comitetul  filialei: Horia Gârbea, Grete Tartler, Bogdan Ghiu, Vasile Poenaru

Urnele în care s-a votat pentru președintele USR de la fiecare filială vor fi deschise în ziua de 5 mai, în Consiliul USR, și vor fi numărate votorile. Candidatul cu cel mai mare număr de voturi va fi ales președinte al USR.

luni, 2 aprilie 2018

Candidaturi la alegerile Filialei

În vederea Adunării Generale a Filialei Bucureștiu Poezie a USR (23 aprilie 2018, ora 10) s-au înscris la funcțiile de conducere și reprezentare următorii candidați (alfabetic):

1. Pentru funcția de Președinte al Filialei:

Horia Gârbea
Grete Tartler

2. Pentru funcția de membru în Consiliul USR din partea Filialei, altul decît președintele Filialei:

Daniel Bănulescu
Horia Gârbea
Bogdan Ghiu
Constantin Iftime
Vasile Poenaru
Grete Tartler

3.  Pentru funcția de membru în Comitetul de conducere al Filialei:

Horia Gârbea
Bogdan Ghiu
Vasile Poenaru
Grete Tartler

La punctul 2, în cazul în care candidatul cu cel mai mare număr de voturi va fi același cu candidatul ales la punctul 1, funcția va fi ocupată de candidatul clasat al doilea ca număr de voturi.


Raport pentru Adunarea Generală (23 aprilie 2018, ora 10.00) Teatrul Dramaturgilor Români, Calea Griviței 64-66, București


Raportul

Președintelui Filialei București Poezie a Uniunii Scriitorilor din România


          Subsemnatul Horia Gârbea am avut funcția de președinte interimar al FBP a USR începînd cu luna octombrie 2015. În această calitate am realizat următoarele:

În domeniul instituțional

Am asigurat o legătură fluidă cu organismele USR și conducerea acesteia.
Am reprezentat filiala neîntrerupt în Consiliul USR și Comitetul USR avînd diferite inițiative și luări de poziție în folosul filialei și membrilor săi.
Am asigurat permanent popularizarea acțiunilor majore al USR și am participat la cele mai multe dintre ele.
Am asigurat cu promptitudine informarea către USR și am înaintat propunerile și nominalizările solicitate de USR pentru laureații unor premii, participări la festivaluri și colocvii.
          Am colaborat cu alte instituții și organizații pentru realizarea unor acțiuni culturale și îndeplinirea unor obiective, făcînd parte din organisme comune, am înaintat propuneri și am participat la acțiuni în favoarea membrilor filialei dar și a membrilor USR. Între aceste instituții se numără: Ministerul Culturii și Identității Naționale, Institutul Cultural Român, Misiterul Românilor de Pretutindeni, Primăria Generală a Municipiului București, Primăria Sectorului 2, Muzeul Național al Literaturii Române, Societatea Română de SF și Fantasy, mai multe teatre bucureștene, mai multe Centre Județene pentru Conservarea și Promovarea Culturii.
          Am colaborat cu mai multe filiale USR din București și din țară cu care am realizat și acțiuni comune.         
          Am colaborat foarte eficient cu administrația Uniunii Scriitorilor cu care am avut relații de permanentă informare și sprijin reciproc, de colaborare constructivă și continuă.

În domeniul financiar și al evidenței contabile
         
          Am ținut o evidență financiară strictă în colaborare cu serviciile financiare ale USR.
          În condițiile în care am preluat o situație financiară dificilă, am realizat economii și am desfășurat acțiuni cu fonduri atrase, protejînd fondurile adunate din cotizații. M-am preocupat de o bună colectare a cotizației.
          Am contribuit la asigurarea logisticii necesare activității filialelor București, constrînse de împrejurări, să funcționeze toate în același sediu.
          Am asigurat finanțarea unor acțiuni culturale, deplasări etc. avînd ca obiectiv păstrarea cheltuielilor la un nivel rezonabil.
          Am respectat regulile impuse de disciplina financiară a USR și legile în vigoare.

În domeniul literar și editorial, de promovare a imaginii USR, a filialei și a membrilor lor

          Am organizat decernarea premiilor Filialei în anii 2014 pentru volume apărute în 2013, 2015 pentru 2014 în colaborare și cu finanțarea Primăriei sectorului 2 București. Reamintesc că această colaborare data din anul 2005, cînd am organizat decernarea premiilor  fostei ASB la Primăria sectorului 2. De atunci, această acțiune s-a defășurat neîntrerupt pînă în 2012 inclusiv, iar apoi, după desființarea ASB pînă în 2015 inclusiv.
           Am organizat decernarea premiilor Filialei în anii 2016 pentru anul 2015 și în 2017 pentru 2016 cu colaborarea și cu finanțarea Primăriei Generale a Municipiului București.
          Am făcut parte din juriul pentru Premiile Municipalității propunînd categoria de premii literare, care inițial nu exista, și am obținut decernarea a trei premii, dintre care 2 pentru membri ai filialei noastre.
          Toate aceste premii au fost finanțate de instituțiile municipale.
          Am făcut în fiecare an propuneri pentru alte premii, între care de patru ori pentru premiile anuale FestLit Cluj. La una dintre ediții premiul a fost obținut de o membră a filialei București-Poezie.
          Am organizat lansări, prezentări și lecturi publice ale membrilor filialei cu volumele lor proprii și, de curînd cu antologia filialei. Am avut în vedere ca eveniomentele să fie mediatizate și să asigur afișele și fotografiile necesare pentru achitarea onorariilor cuvenite membrilor prezenți. Cu excepția mea, desigur.
          Am participat la zeci de lansări, prezentări și lecturi publice ale membrilor filialei dar și ale unor scriitori care au primit ulterior validarea ca membri, a unor debutanți pe care i-am încurajat și care am cetitudinea că vor fi membri în viitorul apropiat.
          Am scris note, cronici, recenzii despre numeroase volume ale membrilor filialei și ale unor scriitori care au primit ulterior validarea ca membri și prin îndeplinirea condițiilor impuse de regulamentul de primiri în USR. La acest capitol, constat cu regret că mulți membri ai filialei scriu prea puțin ori deloc despre confrații lor și mai ales despre debuturi.
          Am scris despre foarte multe volume ale membrilor filialei. Intenționez să adun cronicile într-un volum.
          Am colaborat activ cu edituri care promovează literatura contemporană și în special poezia, scriind numeroase prefețe și texte de întîmpinare pe coperțile volumelor unor colegi de filială. Estimez numărul lor la peste 30 în ultimii 3 ani.
          În calitate de redactor la revista Luceafărul de dimineață ca și de colaborator al altor reviste și edituri, am promovat textele membrilor filialei.
          Am participat la numeroase lansări și prezentări de carte ale membrilor filialei nu doar în București ci și în provincie. Am sprijinit adesea publicarea unor grupaje și am făcut prezentări unor volume de poeți, membri ai filialei și chiar ai altor filiale ale USR, din afara țării atît în țară cît și în alte țări cu prilejul unor tîrguri, festivaluri etc.
          Am colaborat cu alte filiale USR și alte instituții, implicîdu-mă în organizarea unor evenimente. Astfel am sprijinit organizarea colocviilor anuale ale Fiulialei București- Critică literară, am organizat efectiv, an de an, stagiune de stagiune, Clubul Dramaturgilor, manifestare a Filialei București-Dramaturgie. Am realizat evenimente comune cu filiala Brașov a USR. Am participat efectiv, cu egida filialei, logistică și aragere de fonduri, an de an, la Colocviul de literatură SF și Fantasy și ecernarea premiilor Ion Hobana, împreună cu SRSFF. Pentru toate acestea am obținut constant sprijin financiar și logistic de la Ministerul Culturii, ICR, instituții municipale.
          La final, dar cu un impact puternic și în condiții bune, am realizat în 2017 antologia Filialei București poezie, fără nicio cheltuială din partea filialei, exclusiv cu finanțare din exterior. Antologia a grupat textele a 57 de membri din țară și străinătate, dintre care 40 au participat la lansare și mulți au efectual lecturi publice în contextul prezentării antologiei, acțiune care va continua.
          În prezent, așa cum au făcut și alte filiale, este în pregătre o nouă antologie a filialei, dedicată Centenarului Unirii.  


În domeniul evidenței și primirii membrilor

          Am asigurat evidența membrilor și am căutat să existe situații clare privind membrii filialei. Acest domeniu s-a dovedit unul dificil, membrii filialei necomnunicîndu-și întotdeauna adresele și datele de contact, mulți neavînd vizibilitate pe internet, fiind adesea greu sau imposibil de găsit. Mulți dintre membrii filialei noastre locuiesc în străinătate, ceea ce face contactul cu ei mai dificil, în ciuda existenței mijloacelor de comunicare prin internet.
          Am reconstruit o pagină internet pentru evidență și comunicare cu membrii filialei și alți scriitori, am prezentat permanent nu numai pe pagina filialei, ci și pe Facebook acțiunile filialei. Am constatat că mijlocul acesta e mai accesibil și mai frecventat de membri și–am utilizat permanent, ca și emailul direct, cu condiția de a avea adrese valabile.
          Am primit noi membri cu consultarea comitetului secției și cu maximă exigență. Comparativ cu alte filiale, mult mai puțin numeroase, Filiala București-Poezie a înaintat comisiei de validare propuneri puține și bine cîntărite, nedepășind 2-3 pe an și care, în urma dezbaterilor din comisie, au fost acceptate în proporție de 100%.
         
          În prezent filiala are 289 membri dintre care:

190 cu cotizația la zi
50 cu cotizația de plătit din urmă pe 2-4 ani
49 nu au plătit niciodată în ultimii 5 ani

          Acesta este raportul pe care îl susțin și îl prezint spre aprobare Aduării Generale a Filialei București-Poezie a USR.

                                                                             Horia Gârbea
sâmbătă, 17 februarie 2018

Alegeri la Uniunea Scriitorilor. Datele Adunărilor Generale ale filialelor USR

La acest link puteți găsi Convocatorul oficial prin care Uniunea Sscriitorilor din România (USR) stabilește datele adunărilor generale ale filialelor USR la care se vor alege comitetele filialelor, președinții acestora și președintele USR. Precium și datele adunărilor și detalii în legătură cu ordinea de zi a acestora.

Convocator pentru Adunările Generale de alegeri ale USR

Adunarea Generală a Filialei București poezie este fixată pentru data de 23 aprilie ora 10.00 la Teatrul Dramaturgilor Români, Calea Griviței 63-64.

O precizare importantă: au drept de vot membrii USR care au achitat integral cotizația pe anul 2017 și pe cei anteriori. Pentru a vota este necesar ca membrii să achite de urgență cotizația pe anul trecut în cazul în care nu au făcut acest lucru pînă acum.

duminică, 11 februarie 2018

Invitație. O antologie lirică pentru anul Centenarului Unirii


Stimați colegi,


Un proiect recent al Filialei București Poezie a Uniunii Scriitorilor din România este de a edita, la intervale rezonabile, cîte o antologie care să reunească versurile membrilor săi și să prezinte astfel publicului o selecție convingătoare a valorilor poeziei bucureștene.
          Primul astfel de volum, la care și-au adus contribuția 57 de poeți, membri ai filialei noastre, a apărut în anul 2017, cu sprijinul Primăriei Municipiului București și a fost prezentat în numeroase lansări cu lecturi publice la București ca și la Cluj, Brașov, Madrid. Tema a fost Strada.
            În anul 2018, tema comună pe care o propun și pe care o consider stimulatoare este legată de aniversarea            Marii Uniri, la 100 de ani după ce Bucureștiul a devenit Capitala României Mari. Sînt sigur că editarea unui volum pe acestă temă va fi sprijinită de primăria orașului nostru.
            Titlul îl voi alege în funcție de textele primite, dar ideea comună propun să fie București – Unire – Unitate. Cum unitatea nu exclude diversitatea, aveți libertatea să tratați această temă și cele conexe după cum vă îndeamnă inspirația.

            Vă adresez solicitarea de a trimite 1-3 texte lirice cuprinzînd o cantitate rezonabilă de versuri, astfel încît fiecare poet participant să beneficieze de un spațiu de 2, 4 sau 6 pagini. O pagină care cuprinde și un titlu poate avea 15-20 de rînduri (versuri și spații între strofe). Am rugămintea să alegeți poeme încă nepublicate în volume, chiar dacă au apărut eventual în presă. Trimiterea textelor presupune acordul autorului pentru apariția lor în antologie. Vă rog insistent să trimiteți numai fișeiere text (.doc sau .docx sau .rtf) cu versurile corectate și culese cu semne diacritce, preferabil cu Times new roman corp 12. Ar fi de dorit ca textele să ajungă pînă la data de 31 martie 2017.

            Precum am spus, libertatea de tratare a temei este deplină. Fac însă apel, prilejul alcătuirii fiind o aniversare, ca limbajul să fie decent pentru a nu expune autorii și volumul unor comentarii răuvoitoare.
Deși toți poeții se bucură de aprecierea noastră, fiind vorba de o anologie a filialei, participarea este limitată la poeții care sînt membri ai acesteia. Vă rog să-i invitați pe toți colegii care ar putea participa și la care nu a ajuns eventual această comunicare.
Adresa de contact este horiagarbea@gmail.com.

Vă mulțumesc și aștept texte.

Horia Gârbea

marți, 6 februarie 2018

O nouă prezentare a Antologiei Filialei. 20 februarie 2018


Antologia Filialei București - Poezie a USR la a șaptea prezentare publică.


Comunicat de presă

Marți 20 februarie 2018, la Clubul Seniorilor Sector 1, București va avea loc prezentarea antologiei „Ce stradă e asta?” a Filialei București-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România însoțită de o lectură publică a unor poeți din antologie. Va fi a șaptea prezentare publică însoțită de lecturi a acestei antologii care a fost înfățișată cititorilor din Cluj, Brașov, București și Madrid. Filiala București-Poezie mulțumește instituțiilor care au sprijinit apariția acestui volum și acțiunile de prezentare.
*
Antologia „Ce stradă e asta?” - Poeți în peisajul urban, este antologia Filialei București-Poezie a Uniunii Scriitorilor în care sînt prezenți 57 de poeți, membri ai filialei, cu poeme inedite pe tema străzii. Volumul a fost editat de Editura Neuma, cu sprijinul Primăriei Generale a Municipiului București, prin instituția sa Muzeul Național al Literaturii Române. A apărut la începutul lunii octombrie 2017. De atunci anologia a fost prezentată public astfel:
1 - Pe 9 octombrie 2017. La Cluj, la Liceul de informatică, în cadrul FestLit Cluj ediția a IV-a a avut loc prima prezentare publică a Antologiei
2 - Miercuri, 18 octombrie, ora 13, la sediul MNLR din str. N. Creţulescu nr. 8, Filiala Bucureşti-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Editura Neuma au organizat lansarea oficială a Antologiei Filialei București-Poezie: „Ce stradă e asta?” în prezența a 40 dintre poeții din antologie. Filialei București-Poezie a Uniunii Scriitorilor.
3 - Sîmbătă 25 noiembrie, de la ora 14.30, în spațiul de lansări „Mircea Sântimbreanu” al Tîrgului Gaudeamus, a fost prezentată antologia „Ce stradă e asta?” a Filialei București-poezie a Uniunii Scriitorilor din România, Editura Neuma. Lansarea a fost organizată și găzduită de grupul editorial eLiteratura. Mulțumiri poetului Vasile Poenaru și el prezent în antologie. Au fost prezenți și au avut scurte recitaluri unii poeți antologați: Victoria Milescu, Elena Armenescu, Carmen Focșa, Horia Gârbea.


4 - Pe 6 decembrie 2017, la Librăria Șt. O Iosif din Brașov prezentarea antologiei Filialei București-Poezie a Uniunii Scriitorilor, „Ce stradă e asta?”, în cadrul lansărilor comune ale editurilor Libris și Neuma, în organizarea Filialei Brașov a USR.


5 - Pe 12 decembrie 2017. Lectură publică și prezentarea antologiei Filialei București-Poezie a Uniunii Scriitorilor, „Ce stradă e asta?”, Editura Neuma, la Colegiul Spiru Haret București. În cadrul Zilei Liceului Spiru Haret.  Organizatori Filiala 
București-Poezie a Uniunii Scriitorilor și Liceul Spiru Haret prin doamna profesoară Camelia Săpoiu. Colegi prezenți: Victoria Milescu, Clara MărgineanuIon CocoraVasile Poenaru, Horia Gârbea.
6 - Duminică, 14 ianuarie 2018 Parla-Madrid. Prezentarea antologiei „Ce stradă e asta?” a Filialei București-poezie a Uniunii Scriitorilor din România în comunitarea românilor din Madrid, cu sprijinul Asociației Scriitorilor și Artiștilor Români din Spania – ASARS, cu ocazia Zilei Culturii Române.
7 - Marți 20 februarie 2018 Clubul seniorilor sector 1 Prezentarea antologiei „Ce stradă e asta?” a Filialei București-poezie a Uniunii Scriitorilor din România însoțită de o lectură publică a unor poeți din antologie: Simona-Grazia Dima, Niculina Oprea, Ioan Es. Pop, Passionaria Stoicescu, Horia Gârbea.