marți, 2 octombrie 2018

Colocviul National de Critica si Exegeza „Ion Hobana” ed. a IX-a


Colocviul National de Critica si Exegeza „Ion Hobana” 2018

Cea de a IX-a editie a Colocviului National de Critica si Exegeza SRSFF „Ion Hobana 2018” va avea loc sîmbătă 10 noiembrie 2018 (orele 10-16.30) în Sala  mare a Institutului Cultura Român, Aleea Alexandru, nr. 38, București
            Organizatori. Societatea Română de SF și Fantasy și Filiala București-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România.

Tema din acest an a colocviului va fi:

„Ciborgi, clone, androizi și mutanți. Evoluție sau revoluție ?”

Ceea ar trebui să luăm în serios e ideea că următorul stadiu al istoriei va include nu doar transformări tehnologice și organizaționale, ci și transformări ale conștiinței și identității umane. Iar aceste transformări ar putea fi atât de fundamentale, încât să pună sub semnul întrebării însuși termenul „uman”. A Doua Revoluție Cognitivă va crea un tip complet de conștiință și-l va transforma pe Homo Sapiens în ceva cu totul diferit. Omenirea va fi împărțită în caste genetice și noi specii umane vor apărea ? Vor exista mutanți spontani sau se va recurge la inducerea de mutații în masă ? Vom coexista împreună cu ciborgi, clone, androizi, mutanți, roboți, inteligențe artificiale și extratereștri ?

Cât timp mai avem ?
Cei care nu sunt speriați de această întrebare, e sigur că nu au reflectat vreo clipă la ea.

Cu prilejul colocviului se vor decerna și
Premiile Nationale SRSFF Ion Hobana, 2018

Filialele București-Poezie și București-Dramaturgie, împreună cu TDR, l-au sărbătorit pe Constantin Abăluță


luni, 10 septembrie 2018

Echipa Filialei București-Poezie a USR a cîștigat Turnirul de poezie din Tracia


Turnirul, ediția a opta

Turnirul de Poezie, manifestare tradițională a Uniunii Scriitorilor din România, ajunsă la a opta ediție, a luat în acest an forma Turnirului de Poezie din Tracia și s-a desfășurat în perioada 4 – 9 septembrie 2018 la Alexandroupolis, Grecia.   
Ediția din acest an a Turnirului de Poezie este un proiect realizat cu sprijinul financiar al Institutului Cultural Român și al Muzeului Național al Literaturii Române. Evenimentul a fost prefațat de un recital poetic al participanților care a avut loc la sediul Muzeului Național al Literaturii Române, luni, 3 septembrie 2018. Membrii juriului și organizatorii au participa și la o discuție despre poezia contemporană.


În ziua de 4 septembrie echipele participante și juriul au ajuns la Alexandroupolis iar în ziua următoare s-a desfășurat prima rundă a Turnirului. Au participat echipele Filialelor Uniunii Scriitorilor, astfel: o echipă a Filialei București-Poezie a USR compusă din: Horia Gârbea, Bogdan Ghiu, Ioan Es. Pop, Nicolae Prelipceanu, Liviu Ioan Stoiciu și Eugen Suciu și o echipă a mai multor filiale (Bacău, Constanța, Pitești, Sibiu, Sud-Est), câștigătoare a ediției precendente, compusă din Mircea Bârsilă, Costel Bunoaica, Liviu Capșa, Ion Tudor Iovian, Cristian Pavel, Ioan Radu Văcărescu. Au fost prezenți în afara concursului poeții Hanna Bota și Corneliu Antoniu. Juriul a fost alcătuit din poeți, critici și eseiști: Gabriel Chifu (președinte), Daniel Cristea-Enache, Sorin Lavric, Vasile Spiridon și Răzvan Voncu.
În prima rundă, punctajul poeților participanți a contat pentru concursul pe echipe și pentru cel individual. Juriul a calificat în runda a doua șapte poeți (doi având punctaj egal): Mircea Bârsilă, Horia Gârbea, Bogdan Ghiu, Ioan Es. Pop, Nicolae Prelipceanu, Liviu Ioan Stoiciu și Eugen Suciu. Nicolae Prelipceanu s-a retras din competiția individuală ca și Eugen Suciu, neavând poeme inedite, după cum cerea regulamentul concusului. În aceste condiții, juriul a admis participarea în runda a doua a lui Ion Tudor Iovian, următorul clasat.

Toate premiile au revenit filialei București-Poezie

După runda a doua juriul a decis participanții la finală, în număr de patru: Horia Gârbea, Bogdan Ghiu, Ion Tudor Iovian, Liviu Ioan Stoiciu.
În urma finalei, juriul a decis ca echipa câștigătoare, care va participa la turnir anul viitor, în competiție cu o altă filială să fie cea a Filialei București-Poezie a USR. La concursul individual, Premiul Cununa de lauri din Tracia, a fost atribuit lui Bogdan Ghiu și Liviu Ioan Stoiciu (ex-aequo). Toți cei prezenți la recitaluri au votat secret, atribuind Premiul Publicului lui Horia Gârbea.

Cununa de Lauri: Liviu Ioan Stoiciu și Bogdan Ghiu


Echipa cîștigătoare: Ioan Es. Pop, Liviu Ioan Stoiciu, Horia Gârbea (cpt.), Bogdan Ghiu, Nicolae Prelipceanu, Eugen Suciu.

Premiul Publicului: Horia Gârbea

miercuri, 20 iunie 2018

Poeți ai Filialei noastre printre participanții la Gala Poeziei Românești

Vineri, 15 iunie, la Teatrul Naţional din Bucureşti, în sala Media, a avut loc runda a treia a Galei poeziei române contemporane. 
De asemenea, se cuvine să precizăm că poeţii participanţi la Gale au fost stabiliţi în urma unui sondaj naţional la care au răspuns reputaţi critici de poezie; unii dintre poeţii selectaţi au declinat invitaţia, neputând sau nedorind să ia parte la aceste lecturi publice. 

În etapa bucureşteană, au citit din lirica lor: Leo Butnaru, Gabriel Chifu, Ion Cocora, Denisa Comănescu, Nichita Danilov, Gellu Dorian, Marian Drăghici, Horia Gârbea, Angela Marinescu, Ioan Moldovan, Ioan Mureşan, Marta Petreu, Ion Pop, Ioan Es. Pop, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu, Cassian Maria Spiridon, Liviu Ioan Stoiciu, Arcadie Suceveanu, Eugen Suciu, Grete Tartler şi Lucian Vasiliu. Recitalurile au lăsat o bună impresie auditoriului, ceea ce era firesc, căci se aflau laolaltă, în această Gală, unii dintre cei mai importanţi poeţi români de astăzi, personalităţi pe cât de puternice, pe atât de diferite. Reuniunea a fost moderată cu eleganţă de Daniel Cristea-Enache şi de Răzvan Voncu, care s-au completat inspirat şi atunci când părerile lor nu coincideau. Au fost prezenţi actorii Marius Bodochi şi Gavril Pătru care, în deschiderea şi la finalul spectacolului, au recitat admirabil din opera lui Eminescu şi Sorescu.

Gala poeziei române contemporane este un proiect al Uniunii Scriitorilor din România realizat cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi al Primăriei Municipiului Bucureşti, prin Muzeul Literaturii Române. Organizatorul celei de-a treia runde: Filiala Bucureşti Poezie a USR, în parteneriat cu Teatrul Dramaturgilor.
*
Fragment preluat din comunicatul USR. Au fost evidețiați prin bold membrii filialei noastre care au participat la Gală. 

sâmbătă, 16 iunie 2018

Concurs de volume în manuscris ale tinerilor scriitori, la Uniune

Concurs de volume în manuscris ale tinerilor scriitori 
inițiat de Uniunea Scriitorilor din România

Uniunea Scriitorilor din România inițiază un concurs de volume în manuscris ale tinerilor scriitori (cu vârsta până în 35 de ani), indiferent dacă sunt sau nu sunt membri U.S.R., autori manifestați în orice gen literar.

Tinerii scriitori interesați sunt invitați să expedieze la Secretariatul U.S.R. manuscrisele destinate concursului, însoțite de un CV literar al autorului. Un juriu al U.S.R., format din critici literari, va selecta volumele câștigătoare, care vor fi publicate la Editura Cartea Românească. Volumele tipărite vor apărea cu mențiunea: „Volum câștigător al concursului de manuscrise pentru tinerii scriitori inițiat de Uniunea Scriitorilor din România“.
Dosarele pot fi expediate prin poștă până la data de 15 august 2018, pe următoarea adresă: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071.

Concurs de burse de creație literară pentru tinerii scriitori inițiat de Uniunea Scriitorilor din România

Concurs de burse de creație literară pentru tinerii scriitori 
inițiat de Uniunea Scriitorilor din România

Uniunea Scriitorilor din România inițiază un concurs de burse de creație literară pentru tinerii scriitori (cu vârsta până în 35 de ani), indiferent dacă sunt sau nu sunt membri U.S.R., autori manifestați în orice gen literar.

Tinerii scriitori interesați sunt invitați să expedieze la Secretariatul U.S.R. dosarele de aplicație la bursa de creație literară. Dosarele vor cuprinde un CV literar, un fragment literar reprezentativ pentru creația tânărului scriitor și proiectul care se va materializa prin publicarea unui volum.

Comitetul Director al U.S.R. îi va selecta, în urma analizării dosarelor, pe cei doi câștigători ai concursului de burse de creație literară. Cei doi tineri scriitori vor primi, timp de șase luni, câte 2.000 lei net lunar. La finalul perioadei de șase luni, beneficiarii bursei de creație literară vor prezenta Comitetului Director al U.S.R. manuscrisul finalizat sau o parte semnificativă din el.

Volumele tipărite vor apărea cu mențiunea: „Autorul acestei cărți a beneficiat de bursa de creație literară pentru tinerii scriitori oferită de Uniunea Scriitorilor din România“.
Dosarele vor fi expediate prin poștă până la data de 15 august 2018, pe următoarea adresă: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071.

Liviu Ioan Stoiciu, laureat FESTLIT 2018

Marele Premiu FestLit Cluj 2018
Juriul FestLit 2018 (Irina Petraş, preşedinte, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Angelo Mitchievici, Vasile Spiridon, membri) s-a întrunit duminică, 3 iunie 2018, şi a luat în discuţie lista cărţilor nominalizate pentru Marele Premiu, stabilită de către Filialele USR: În ordine alfabetică, acestea sunt: Lăcrămioara Berechet, Supravieţuirile sacrului. scenarii posibile în literatura lui Mircea Eliade (Editura Institutul European, Iași, 2017); Val Butnaru, Ultimul profet adevărat, Editura Prut International, 2018; Vasile Dan, Focul rece şi alte poesii, Ed. Cartea Românească, 2018; Dumitru Augustin Doman, Zbateri facile, strădanii futile, Ed. Bibliotheca, 2017; Gellu Dorian, Calea de urmat, Ed. Cartea Românească, 2017; Ion Dumbravă, Când cel care scrie este cel despre care se scrie, poeme, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2017.; Adrian Lesenciuc, Cimitirul eroilor, Ed. Libris Editorial, Braşov, 2017; Ion Munteanu, O mie si una de femei. Amintirile unui hedonist, Eikon, 2017; Dan Perşa, Dincolo, Editura Meditative Arts, Bucureşti, 2018; Mircea Popa, Avanposturi ale Marii Uniri, Ed. Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017; Dan Stanca, Detonarea, Editura Polirom, Iaşi, 2018; Liviu Ioan Stoiciu, Efecte 2.0, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2017; Alex Ştefănescu, Eminescu, poem cu poem, La o nouă lectură, Editura ALLFA, Bucureşti, 2017.; Virgil Todeasă, Omul presupus, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017; Alexandru Uiuiu, Iustin, Editura Charmides, Bistriţa, 2017; Cornel Ungureanu, Mitteleuropa periferiilor, Ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Brumar, 2018; George Volceanov, Margaret Atwood, Pui de cotoroanţă, traducere, Editura Humanitas fiction, Raftul Denisei, 2017.

În urma dezbaterilor, s-au detaşat, cu egalitate de puncte, două cărţi. Aşadar, laureaţii Marelui Premiu FestLit Cluj 2018, ex aequo, sunt 

Lăcrămioara Berechet şi Liviu Ioan Stoiciu.

Laureaţii Marelui Premiu la ediţiile precedente: Gabriel Chifu (2014), Corin Braga (2015), Ana Blandiana (2016), Niculae Gheran (2017). Laureatul Premiului special al primei ediţii: Ştefan Borbély.

*
Felicitări colegului nostru, nominalizat de Filială pentru acest important premiu! Este pentru a doua oară cînd Filiala București-Poezie dă laureatul FestLit. Prima dată: Ana Blandiana în 2016.