luni, 2 aprilie 2018

Raport pentru Adunarea Generală (23 aprilie 2018, ora 10.00) Teatrul Dramaturgilor Români, Calea Griviței 64-66, București


Raportul

Președintelui Filialei București Poezie a Uniunii Scriitorilor din România


          Subsemnatul Horia Gârbea am avut funcția de președinte interimar al FBP a USR începînd cu luna octombrie 2015. În această calitate am realizat următoarele:

În domeniul instituțional

Am asigurat o legătură fluidă cu organismele USR și conducerea acesteia.
Am reprezentat filiala neîntrerupt în Consiliul USR și Comitetul USR avînd diferite inițiative și luări de poziție în folosul filialei și membrilor săi.
Am asigurat permanent popularizarea acțiunilor majore al USR și am participat la cele mai multe dintre ele.
Am asigurat cu promptitudine informarea către USR și am înaintat propunerile și nominalizările solicitate de USR pentru laureații unor premii, participări la festivaluri și colocvii.
          Am colaborat cu alte instituții și organizații pentru realizarea unor acțiuni culturale și îndeplinirea unor obiective, făcînd parte din organisme comune, am înaintat propuneri și am participat la acțiuni în favoarea membrilor filialei dar și a membrilor USR. Între aceste instituții se numără: Ministerul Culturii și Identității Naționale, Institutul Cultural Român, Misiterul Românilor de Pretutindeni, Primăria Generală a Municipiului București, Primăria Sectorului 2, Muzeul Național al Literaturii Române, Societatea Română de SF și Fantasy, mai multe teatre bucureștene, mai multe Centre Județene pentru Conservarea și Promovarea Culturii.
          Am colaborat cu mai multe filiale USR din București și din țară cu care am realizat și acțiuni comune.         
          Am colaborat foarte eficient cu administrația Uniunii Scriitorilor cu care am avut relații de permanentă informare și sprijin reciproc, de colaborare constructivă și continuă.

În domeniul financiar și al evidenței contabile
         
          Am ținut o evidență financiară strictă în colaborare cu serviciile financiare ale USR.
          În condițiile în care am preluat o situație financiară dificilă, am realizat economii și am desfășurat acțiuni cu fonduri atrase, protejînd fondurile adunate din cotizații. M-am preocupat de o bună colectare a cotizației.
          Am contribuit la asigurarea logisticii necesare activității filialelor București, constrînse de împrejurări, să funcționeze toate în același sediu.
          Am asigurat finanțarea unor acțiuni culturale, deplasări etc. avînd ca obiectiv păstrarea cheltuielilor la un nivel rezonabil.
          Am respectat regulile impuse de disciplina financiară a USR și legile în vigoare.

În domeniul literar și editorial, de promovare a imaginii USR, a filialei și a membrilor lor

          Am organizat decernarea premiilor Filialei în anii 2014 pentru volume apărute în 2013, 2015 pentru 2014 în colaborare și cu finanțarea Primăriei sectorului 2 București. Reamintesc că această colaborare data din anul 2005, cînd am organizat decernarea premiilor  fostei ASB la Primăria sectorului 2. De atunci, această acțiune s-a defășurat neîntrerupt pînă în 2012 inclusiv, iar apoi, după desființarea ASB pînă în 2015 inclusiv.
           Am organizat decernarea premiilor Filialei în anii 2016 pentru anul 2015 și în 2017 pentru 2016 cu colaborarea și cu finanțarea Primăriei Generale a Municipiului București.
          Am făcut parte din juriul pentru Premiile Municipalității propunînd categoria de premii literare, care inițial nu exista, și am obținut decernarea a trei premii, dintre care 2 pentru membri ai filialei noastre.
          Toate aceste premii au fost finanțate de instituțiile municipale.
          Am făcut în fiecare an propuneri pentru alte premii, între care de patru ori pentru premiile anuale FestLit Cluj. La una dintre ediții premiul a fost obținut de o membră a filialei București-Poezie.
          Am organizat lansări, prezentări și lecturi publice ale membrilor filialei cu volumele lor proprii și, de curînd cu antologia filialei. Am avut în vedere ca eveniomentele să fie mediatizate și să asigur afișele și fotografiile necesare pentru achitarea onorariilor cuvenite membrilor prezenți. Cu excepția mea, desigur.
          Am participat la zeci de lansări, prezentări și lecturi publice ale membrilor filialei dar și ale unor scriitori care au primit ulterior validarea ca membri, a unor debutanți pe care i-am încurajat și care am cetitudinea că vor fi membri în viitorul apropiat.
          Am scris note, cronici, recenzii despre numeroase volume ale membrilor filialei și ale unor scriitori care au primit ulterior validarea ca membri și prin îndeplinirea condițiilor impuse de regulamentul de primiri în USR. La acest capitol, constat cu regret că mulți membri ai filialei scriu prea puțin ori deloc despre confrații lor și mai ales despre debuturi.
          Am scris despre foarte multe volume ale membrilor filialei. Intenționez să adun cronicile într-un volum.
          Am colaborat activ cu edituri care promovează literatura contemporană și în special poezia, scriind numeroase prefețe și texte de întîmpinare pe coperțile volumelor unor colegi de filială. Estimez numărul lor la peste 30 în ultimii 3 ani.
          În calitate de redactor la revista Luceafărul de dimineață ca și de colaborator al altor reviste și edituri, am promovat textele membrilor filialei.
          Am participat la numeroase lansări și prezentări de carte ale membrilor filialei nu doar în București ci și în provincie. Am sprijinit adesea publicarea unor grupaje și am făcut prezentări unor volume de poeți, membri ai filialei și chiar ai altor filiale ale USR, din afara țării atît în țară cît și în alte țări cu prilejul unor tîrguri, festivaluri etc.
          Am colaborat cu alte filiale USR și alte instituții, implicîdu-mă în organizarea unor evenimente. Astfel am sprijinit organizarea colocviilor anuale ale Fiulialei București- Critică literară, am organizat efectiv, an de an, stagiune de stagiune, Clubul Dramaturgilor, manifestare a Filialei București-Dramaturgie. Am realizat evenimente comune cu filiala Brașov a USR. Am participat efectiv, cu egida filialei, logistică și aragere de fonduri, an de an, la Colocviul de literatură SF și Fantasy și ecernarea premiilor Ion Hobana, împreună cu SRSFF. Pentru toate acestea am obținut constant sprijin financiar și logistic de la Ministerul Culturii, ICR, instituții municipale.
          La final, dar cu un impact puternic și în condiții bune, am realizat în 2017 antologia Filialei București poezie, fără nicio cheltuială din partea filialei, exclusiv cu finanțare din exterior. Antologia a grupat textele a 57 de membri din țară și străinătate, dintre care 40 au participat la lansare și mulți au efectual lecturi publice în contextul prezentării antologiei, acțiune care va continua.
          În prezent, așa cum au făcut și alte filiale, este în pregătre o nouă antologie a filialei, dedicată Centenarului Unirii.  


În domeniul evidenței și primirii membrilor

          Am asigurat evidența membrilor și am căutat să existe situații clare privind membrii filialei. Acest domeniu s-a dovedit unul dificil, membrii filialei necomnunicîndu-și întotdeauna adresele și datele de contact, mulți neavînd vizibilitate pe internet, fiind adesea greu sau imposibil de găsit. Mulți dintre membrii filialei noastre locuiesc în străinătate, ceea ce face contactul cu ei mai dificil, în ciuda existenței mijloacelor de comunicare prin internet.
          Am reconstruit o pagină internet pentru evidență și comunicare cu membrii filialei și alți scriitori, am prezentat permanent nu numai pe pagina filialei, ci și pe Facebook acțiunile filialei. Am constatat că mijlocul acesta e mai accesibil și mai frecventat de membri și–am utilizat permanent, ca și emailul direct, cu condiția de a avea adrese valabile.
          Am primit noi membri cu consultarea comitetului secției și cu maximă exigență. Comparativ cu alte filiale, mult mai puțin numeroase, Filiala București-Poezie a înaintat comisiei de validare propuneri puține și bine cîntărite, nedepășind 2-3 pe an și care, în urma dezbaterilor din comisie, au fost acceptate în proporție de 100%.
         
          În prezent filiala are 289 membri dintre care:

190 cu cotizația la zi
50 cu cotizația de plătit din urmă pe 2-4 ani
49 nu au plătit niciodată în ultimii 5 ani

          Acesta este raportul pe care îl susțin și îl prezint spre aprobare Aduării Generale a Filialei București-Poezie a USR.

                                                                             Horia Gârbea
Un comentariu: